Fotografisanje maturanata – učenika osnovnih i srednjih škola na kraju školske godine sa profesionalnom opremom.